Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van alle producten door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan wallewalle.com bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Het herroepingsrecht geldt niet voor customized producten (e.g. Design Your Own producten).

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan wallewalle.com retourneren, conform de door wallewalle.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De klant zal wallewalle.com informeren indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht. Dit kan via telefoon, email or middels het herroepingsformulier bij de retourzending.

De klant verplicht is om binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten bekend te maken dat hij/zij zich beroept op het herroepingsrecht. Vervolgens heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product te retourneren.

Indien klant niet binnen deze aangegeven termijn gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht dan is de koop een feit.

Producten kunnen retour gezonden worden naar: Stuur een e-mail naar info@wallewalle.com

Bij het terugzenden van het product ligt de aansprakelijkheid volledig bij de klant. De klant is verantwoordelijk voor een degelijke terugzending, inclusief een track&trace code.

De klant zal zelf de verzendingskosten voor het retourneren/ruilen betalen.