Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van alle producten door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Walle&Walle® bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte producten (bijvoorbeeld Design Your Own producten).

Tijdens de herroepingstermijn dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien mogelijk in de originele staat en verpakking aan Walle&Walle® retourneren, conform de door Walle&Walle® verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De klant stelt Walle&Walle® op de hoogte van de uitoefening van het herroepingsrecht. Dit kan telefonisch, per e-mail of door middel van het bij de retourzending gevoegde herroepingsformulier.

De klant is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten aan Walle&Walle® te melden dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. De klant heeft dan nog 14 dagen de tijd om het product terug te sturen.

Heeft de klant binnen deze termijn geen gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan is de koop een feit.

De producten kunnen worden teruggestuurd naar: Stuur een e-mail naar info@wallewalle.com

Bij het terugsturen van het product ligt de volledige aansprakelijkheid bij de klant. De klant is verantwoordelijk voor een correcte retourzending, inclusief een track & trace code.

De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending/omruiling.